Volg hier het laatste nieuws!

Meld je aan voor de nieuwsbrief
  • Alles
  • Echtscheiding
  • Pensioen
  • Wetsvoorstellen

Jaarlijks gaan de vastgestelde alimentatiebedragen omhoog. De wettelijke indexering wordt op grond van artikel 1:402a BW jaarlijks vastgesteld door de overheid en gepubliceerd in de Staatscourant. Dit houdt in dat elk jaar de alimentatiebedragen veranderen. Degene die alimentatie betaalt is verplicht de indexering te voldoen,...

Op 19 juni 2015 hebben de VVD, D66 en PvdA een initiatiefwetsvoorstel tot herziening van de partneralimentatie ingediend. Begin deze maand hebben de indieners (VVD, D66 en PvdA) een derde nota van wijziging ingediend. Wat is er in deze nota gewijzigd en waar moet op...

Afgelopen dinsdag 18 september 2018 (Prinsjesdag) presenteerde het kabinet de Miljoenennota, met daarin de fiscale plannen voor 2019 en verder. Hieronder vindt u de belangrijkste fiscale plannen uit het Belastingplan 2019 en de aanvullende wetsvoorstellen die effect hebben op de uitkomst van een alimentatieberekening....

Op 11 juni 2018 werd de Nota naar aanleiding van het verslag en de Tweede nota van wijziging ingediend door de initiatiefnemers. Hieruit bleek dat de initiatiefnemers de tijd hadden benut om het voorstel naar aanleiding van alle ontvangen input rigoureus aan te passen....

Niet iedereen past in het hokje man of vrouw. Er zijn ook mensen die zich man noch vrouw voelen. Mag ook voor hen de eigen overtuiging/de eigen genderbeleving voldoende zijn om alsnog in hun geboorteakte vermeld te krijgen dat M danwel V niet kan worden...

Sinds 1 januari 2018 trouwen echtgenoten van rechtswege in een beperkte gemeenschap van goederen. Als gevolg van de beperking vallen erfenissen en schenkingen en voorhuwelijks privévermogen niet langer in de gemeenschap...

In de praktijk krijgt men regelmatig te maken met echtgenoten die onderling schulden moeten verdelen. Daarbij spelen vaak vragen als: ''Wie is er aansprakelijk voor de schuld?'' of: ''Kunnen wij afwijken van de wettelijke verdeling?'' een belangrijke rol....