Volg hier het laatste nieuws!

Meld je aan voor de nieuwsbrief
  • Alles
  • Echtscheiding
  • Pensioen
  • Wetsvoorstellen

Het aantal echtscheidingen in Nederland is in 2020 gedaald ten opzichte van 2019. Daardoor kregen 28.305 minderjarige kinderen in 2020 te maken met de echtscheiding van hun ouders; 1.022 minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek...

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft vorige week de Tweede Kamer bericht dat de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 naar verwachting op 1 juli 2022 in werking zal treden. Eerdere was beoogd de wet op 1 januari 2022 in werking te laten treden....

In een echtscheidingszaak overlegt de advocate van de echtgenoot persoonlijke informatie over medische problemen van de vrouw aan de rechter. Dat komt haar op een tuchtklacht van de ex-echtgenote staan; is dit optreden tuchtrechtelijk verwijtbaar of niet? De Raad van Discipline is er helder over....

Hoe ver zijn gemeenten in hun aanpak van complexe scheidingen? Ofwel: het signaleren van problemen bij echtscheidingen en het organiseren van een degelijk hulpaanbod? Uit het eindrapport Stand van zaken gemeenten – Scheiden zonder Schade blijkt dat nog geen 10% daadwerkelijk beleid voert. Zo’n 80%...

Advocaten krijgen een vergoeding en compensatie voor echtscheidingszaken waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn, of zaken ‘die op tegenspraak starten, maar niet op tegenspraak eindigen’. Hiervoor komt extra geld beschikbaar, zo blijkt uit een kamerbrief van Sander Dekker....

Afkoop van partneralimentatie blijft bij de financiële afwikkeling tussen echtelieden populair. De behoefte om van de andere partner financieel ‘af te zijn’ is een gezamenlijk belang. Over de onderdelen zoals o.a. de duur, de hoogte van het maandbedrag, wel of niet contant gemaakt om te...

De Alimentatienormen, die rechters hanteren bij het berekenen van alimentatie, zouden herzien moeten worden, onder meer om daarin een plek te geven aan concepten zoals co-ouderschap, zorgalimentatie en de kinderrekening. Dat staat in het deze week verschenen onderzoek Alimentatie van nu van de Rijksuniversiteit Groningen....