Volg hier het laatste nieuws!

Meld je aan voor de nieuwsbrief
  • Alles
  • Echtscheiding
  • Pensioen
  • Wetsvoorstellen

De herziening van de behoeftetabellen van kinderalimentatie zorgt waarschijnlijk voor de nodige veranderingen in de praktijk. Reden genoeg om dit goed in de gaten te houden!...

Voor veel mensen is het één van de grootste hoofdbrekens bij een scheiding; de vraag hoeveel alimentatie moet ik straks gaan betalen of andersom, waar heb ik precies recht op?...

De beperkte gemeenschap van goederen zal per 1 januari 2018 in werking treden. Daarmee komt er een einde aan het basisstelsel van de algehele gemeenschap van goederen. Wanneer echtgenoten (hieronder tevens te verstaan...

Op 7 december 2016 bood de Staatscommissie Herijking Ouderschap haar rapport aan de Minister van Veiligheid en Justitie aan. Een groot aantal voorstellen wordt gedaan, sommige gaan behoorlijk ver. Wij zijn tot dusverre vertrouwd met de gedachte dat...

Om de woningmarkt en de bouwsector te stimuleren gold in het jaar 2013 en 2014 de verhoogde vrijstelling voor de schenking van € 100.000. De vrijstelling was -ondanks het grote succes- van tijdelijke aard. ...

De Tweede Kamer heeft in 2005 en 2009 wetsvoorstellen aangenomen om de sterk verouderde en in verschillende wetten neergelegde regels omtrent de personenvennoot-schappen te bundelen en te moderniseren; de huidige regelingen stammen uit 1838 en zijn sindsdien...

Onlangs werd het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer eindelijk bekend. Bij de afschaffing van het pensioen in eigen beheer (PEB) is een belangrijke rol weggelegd voor de partner van de directeur-grootaandeelhouder (dga)...