Volg hier het laatste nieuws!

Meld je aan voor de nieuwsbrief
  • Alles
  • Echtscheiding
  • Pensioen
  • Wetsvoorstellen

Het vieren van Sinterklaas in het weekend van de vader daarna is geen optie omdat Sinterklaas dan weer terug is in Spanje. Deze periode van het jaar is sowieso een vermoeiende tijd voor een kind, gelet op de overige festiviteiten die in de decembermaand nog...

Kunnen aanstaande echtgenoten voorafgaand aan het huwelijk bij huwelijkse voorwaarden het recht op partneralimentatie in geval van echtscheiding uitsluiten? De Hoge Raad beantwoordt deze vraag ontkennend en oordeelt, in lijn met eerdere rechtspraak, dat dergelijke afspraken nietig zijn....

Vanaf 1 januari 2023 zal de draagkracht voor partneralimentatie voortaan forfaitair worden berekend, grotendeels op dezelfde manier als bij de kinderalimentatie. Hieronder vindt u de nieuwe tekst van het Rapport voor wat betreft de kinderalimentatie (kleine wijzigingen) en de partneralimentatie (grote wijzigingen). ...

Het betalen van partneralimentatie kan er soms toe leiden dat het gezamenlijk netto-inkomen van beide ex-partners fors daalt als gevolg van het huidige stelsel van belastingen en toeslagen. Het kabinet neemt wel een aantal maatregelen hiertegen antwoordt Van Rij op Kamervragen. Maar het is niet...

Dinsdag 21 september 2022 (Prinsjesdag) presenteerde het kabinet de Miljoenennota, met daarin de fiscale plannen voor 2023 en verder. Hieronder vindt u de belangrijkste fiscale plannen uit het Belastingplan 2023 en de aanvullende wetsvoorstellen die effect hebben op de uitkomst van een alimentatieberekening....

De gemeente Rotterdam heeft het informatieloket Relatie, Ouders & Scheiding officieel geopend. Het is een plek waar ouders en hun kinderen kunnen binnenlopen voor informatie, advies en hulp....

Om inzicht te krijgen in de stand van zaken binnen het samengestelde gezin (o.a. de band met de kinderen, financiën en zorgtaken) heeft Kantar Public een onderzoek uitgevoerd onder ruim 600 personen die ouder zijn in een samengesteld gezin....