Volg hier het laatste nieuws!

Meld je aan voor de nieuwsbrief
  • Alles
  • Echtscheiding
  • Pensioen
  • Wetsvoorstellen

Minister Weerwind heeft de Eerste en Tweede Kamer op 15 februari 2024 het verslag gestuurd van het evaluatieonderzoek naar het LBIO. Het LBIO kan worden ingeschakeld voor de inning van de alimentatie, op grond van een rechterlijke machtiging. Het LBIO neemt de invordering van de onderhoudsgelden...

Het betreft hier een op het oog goed georganiseerde schoolreis in een ‘standaard skiland’ in de EU. Risico’s zijn uiteraard nooit uit te sluiten, maar in dit geval zijn ze niet zo reëel en specifiek dat de reis niet door zou moeten gaan....

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst van de belastingdienst heeft de vraag beantwoord of bij bird nesting recht kan bestaan op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) voor de ex-partner bij wie de kinderen niet staan ingeschreven....

M en V zijn met elkaar gehuwd. Het vermogen van V staat sinds december 2020 onder bewind, waarbij professional B tot bewindvoerder is benoemd. V lijdt aan een hersenziekte en verblijft om die reden sinds juli 2021 permanent in een zorginstelling. Inmiddels zijn M en...

Op dinsdag 21 november werd tijdens een themamiddag van de Expertgroep Alimentatie van de Rechtspraak het herschreven Rapport Alimentatienormen gepresenteerd. In de nieuwe versie van het rapport is de structuur grondig herzien, met duidelijk stappenplannen die worden ondersteund door rekenvoorbeelden. Bovendien is de tekst toegankelijker...

M en V (beiden van Marokkaanse nationaliteit) zijn op 10 mei 2018 in Marokko met elkaar gehuwd. De dag erna ondertekenen zij een overeenkomst, waarin staat: ‘de beide echtelieden (…) die samen verklaard hebben te bevestigen dat ieder van hen zijn eigen financiële aansprakelijkheid behoudt,...

Vanaf 1 januari 2024 wordt het alimentatie bedrag verhoogd met 6,2 procent. De wettelijke indexering wordt op grond van artikel 1:402a BW jaarlijks vastgesteld door de overheid. Dit houdt in dat elk jaar de alimentatiebedragen veranderen. Dit geldt zowel voor de kinderalimentatie als voor de...

Staatssecretaris Van Rij (Financiën) stuurt, mede namens minister Van Gennip (SZW), een brief over de mogelijkheden om de geplande afschaffing van de IACK per 1 januari 2025 uit te stellen, eventueel in combinatie met een alternatief afbouwtraject....