Volg hier het laatste nieuws!

Meld je aan voor de nieuwsbrief
  • Alles
  • Echtscheiding
  • Pensioen
  • Wetsvoorstellen

De vader wil de kinderrekening houden in het kader van gelijkwaardig en volwaardig ouderschap. De rechtbank grijpt echter terug op de wettelijke systematiek, waarbij de vader kinderalimentatie aan de moeder betaalt. De vader kan desgewenst extra kleding et cetera voor de kinderen kopen uit zijn...

Mathieu Schipper, advocaat-partner bij Schipper en Lof advocaten, deelt zijn kijk op de toekomst van het erfrecht. Hij ziet veel positieve ontwikkelingen en groei binnen het vakgebied. Hij benadrukt trends zoals de groeiende interesse in erfrecht onder advocaten en de toenemende opleidingsniveaus binnen de praktijk....

Inschrijving in de burgerlijke stand is slechts een administratieve aangelegenheid, die de opvoeding en verzorging van de kinderen als zodanig niet beïnvloedt....

Minister Weerwind heeft de Eerste en Tweede Kamer op 15 februari 2024 het verslag gestuurd van het evaluatieonderzoek naar het LBIO. Het LBIO kan worden ingeschakeld voor de inning van de alimentatie, op grond van een rechterlijke machtiging. Het LBIO neemt de invordering van de onderhoudsgelden...

Het betreft hier een op het oog goed georganiseerde schoolreis in een ‘standaard skiland’ in de EU. Risico’s zijn uiteraard nooit uit te sluiten, maar in dit geval zijn ze niet zo reëel en specifiek dat de reis niet door zou moeten gaan....

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst van de belastingdienst heeft de vraag beantwoord of bij bird nesting recht kan bestaan op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) voor de ex-partner bij wie de kinderen niet staan ingeschreven....