Volg hier het laatste nieuws!

Meld je aan voor de nieuwsbrief
  • Alles
  • Echtscheiding
  • Pensioen
  • Wetsvoorstellen

De IACK (inkomensafhankelijke combinatiekorting) is bedoeld om ouders met jonge kinderen te stimuleren betaalde arbeid te verrichten. Om voor de IACK in aanmerking te komen dient een ouder aan bepaalde voorwaarden te voldoen...

Op 24 december is het nieuwe rapport Alimentatienormen gepubliceerd met als bijlage de nieuwe tarieven 2021. Hieronder vindt u de belangrijkste belasting wijzigingen die effect hebben op de uitkomst van een alimentatieberekening....

Op 24 december is het nieuwe rapport Alimentatienormen 2021 gepubliceerd met als bijlage de nieuwe tarieven 2021. In het rapport zijn, naast kleinere aanpassingen van ondergeschikt belang, de volgende aanpassingen doorgevoerd:...

M en V gehuwd in gemeenschap van goederen scheiden van echt Over de door M te betalen bijdragen is als volgt beslecht M moet € 180 per maand betalen per kind en dat zijn er maar twee In het verzoek van V voor bijdragen aan levensonderhoud gaat de...

Hoe signaleer je als gemeente problemen bij echtscheidingen op tijd en hoe organiseer je vervolgens een degelijk hulpaanbod? Het is een van de vragen waarop een nieuwe handreiking uit het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade antwoord geeft....

Jaarlijks gaan de vastgestelde alimentatiebedragen omhoog. De wettelijke indexering wordt op grond van artikel 1:402a BW jaarlijks vastgesteld door de overheid en gepubliceerd in de Staatscourant....

Dinsdag 15 september 2020 (Prinsjesdag) presenteerde het kabinet de Miljoenennota, met daarin de fiscale plannen voor 2021 en verder. Hieronder vindt u de belangrijkste fiscale plannen uit het Belastingplan 2021 en de aanvullende wetsvoorstellen die effect hebben op de uitkomst van een alimentatieberekening....

In een uitspraak van Hof Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2020:2722) van 3 september jl. stond een opvallende vermelding, namelijk : Gelet op recente bevindingen van de Expertgroep Alimentatie is in het WSF-normbedrag al rekening gehouden met een ontvangen zorgtoeslag. Hieronder vindt u een samenvatting van deze uitspraak,...

Vandaag is de Dag van de Scheiding en daarom hebben wij weer een puzzel voor u gemaakt. Los de legpuzzel op en mail de oplossing vóór 19 september naar ina-pfr@sdu.nl. Uit de goede oplossingen worden drie winnaars getrokken....