Wet pensioenverdeling bij scheiding uitgesteld

De Wet pensioenverdeling bij scheiding (Wps) zal niet per 1 juli 2022 ingaan. In haar Kamerbrief bij het wetsvoorstel Toekomst pensioenen schrijft minister Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) dat zij van plan is om de inwerkingtredingsdatum van de Wps op te schuiven naar 1 januari 2027.

 

De reden voor het uitstel is tweeledig. Ten eerste kunnen pensioenuitvoerders hierdoor in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel alvast rekening houden met de aanpassingen die volgen uit de Wps. Ten tweede voorkomt uitstel dat pensioenuitvoerders kort na elkaar twee ingrijpende (ICT-)wijzigingen moeten doorvoeren.

Omdat daardoor goede elementen van deze wet pas in 2027 in werking zullen treden, wil de minister enkele overbruggingsmaatregelen introduceren bij nota van wijziging bij de Wps. Over deze plannen is de minister met de sector in overleg en zal zij de Kamer later informeren.

 

Kamerbrief over wetsvoorstel Toekomst pensioenen, Ministerie SZW 30 maart 2022