Het vieren van Sinterklaas in het weekend van de vader daarna is geen optie omdat Sinterklaas dan weer terug is in Spanje. Deze periode van het jaar is sowieso een vermoeiende tijd voor een kind, gelet op de overige festiviteiten die in de decembermaand nog...

Het betalen van partneralimentatie kan er soms toe leiden dat het gezamenlijk netto-inkomen van beide ex-partners fors daalt als gevolg van het huidige stelsel van belastingen en toeslagen. Het kabinet neemt wel een aantal maatregelen hiertegen antwoordt Van Rij op Kamervragen. Maar het is niet...

Dinsdag 21 september 2022 (Prinsjesdag) presenteerde het kabinet de Miljoenennota, met daarin de fiscale plannen voor 2023 en verder. Hieronder vindt u de belangrijkste fiscale plannen uit het Belastingplan 2023 en de aanvullende wetsvoorstellen die effect hebben op de uitkomst van een alimentatieberekening....

Om inzicht te krijgen in de stand van zaken binnen het samengestelde gezin (o.a. de band met de kinderen, financiën en zorgtaken) heeft Kantar Public een onderzoek uitgevoerd onder ruim 600 personen die ouder zijn in een samengesteld gezin....