De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst van de belastingdienst heeft de vraag beantwoord of bij bird nesting recht kan bestaan op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) voor de ex-partner bij wie de kinderen niet staan ingeschreven....

M en V zijn met elkaar gehuwd. Het vermogen van V staat sinds december 2020 onder bewind, waarbij professional B tot bewindvoerder is benoemd. V lijdt aan een hersenziekte en verblijft om die reden sinds juli 2021 permanent in een zorginstelling. Inmiddels zijn M en...

Op dinsdag 21 november werd tijdens een themamiddag van de Expertgroep Alimentatie van de Rechtspraak het herschreven Rapport Alimentatienormen gepresenteerd. In de nieuwe versie van het rapport is de structuur grondig herzien, met duidelijk stappenplannen die worden ondersteund door rekenvoorbeelden. Bovendien is de tekst toegankelijker...

Vanaf 1 januari 2024 wordt het alimentatie bedrag verhoogd met 6,2 procent. De wettelijke indexering wordt op grond van artikel 1:402a BW jaarlijks vastgesteld door de overheid. Dit houdt in dat elk jaar de alimentatiebedragen veranderen. Dit geldt zowel voor de kinderalimentatie als voor de...