Om inzicht te krijgen in de stand van zaken binnen het samengestelde gezin (o.a. de band met de kinderen, financiën en zorgtaken) heeft Kantar Public een onderzoek uitgevoerd onder ruim 600 personen die ouder zijn in een samengesteld gezin....

Het aantal echtscheidingen neemt al zeven jaar op rij af. Steeds meer stellen wonen echter ongehuwd samen, ook als ze kinderen krijgen. Het aandeel ouders dat in de jaren na de geboorte van hun kind uit elkaar gaat, neemt nog wel steeds toe....

De Wet pensioenverdeling bij scheiding (Wps) zal niet per 1 juli 2022 ingaan. In haar Kamerbrief bij het wetsvoorstel Toekomst pensioenen schrijft minister Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) dat zij van plan is om de inwerkingtredingsdatum van de Wps op te schuiven naar 1 januari...

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op verzoek van de Tweede Kamer op een burgerbrief van 2 december 2021. Hij doet dit mede namens de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst. De brief gaat over de verlaging van de belastingteruggaaf partneralimentatie en de indexatie van de...