HANDLEIDINGEN

 

.

Stappenplan kinderalimentatie

In dit stappenplan vindt u de systematiek en belangrijkste stappen voor het maken van een berekening voor kinderalimentatie.

Stappenplan kinderalimentatie

Stappenplan partneralimentatie

In dit stappenplan vindt u de systematiek en belangrijkste stappen voor het maken van een berekening voor partneralimentatie.

Stappenplan partneralimentatie

1. Algemene gebruikershandleiding INA

Aan de slag met INA. Deze gebruikershandleiding maakt u wegwijs  met vrijwel alle functionaliteiten die in INA zitten.

Gebruikershandleiding INA

2. Berekening van het Netto besteedbaar inkomen (NBI)

Het netto besteedbaar inkomen wordt berekend in post 41 t/m post 120. De basis van de berekening van het NBI is voor de verschillende berekeningen gelijk, op enkele verschillen na. In deze handleiding wordt de basis berekening van het NBI en de enkele verschillen behandeld

plaatje NBI

3. Berekening voor scheiding

Met behulp van deze module kunt u het netto besteedbaar gezinsinkomen voor scheiding berekenen, het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen en/of de netto behoefte van partijen berekenen.

NBGI voor scheiding & eigen aandeel in de kosten van de kinderen

4. Draagkracht t.b.v. kinderalimentatie

Met behulp van deze module wordt aan de hand van het netto besteedbaar inkomen na scheiding de hoogte van de draagkracht van iedere partij ten behoeve van kinderalimentatie berekend.

Draagkrachtberekening t.b.v. kinderalimentatie

5. Gegevens overnemen t.b.v. kinderalimentatie

Met behulp van deze module kan gekozen worden wat de uitgangspunten worden in de berekening en verdeling van de kosten van de kinderen. Het gaat hierbij om de kosten van de kinderen voor scheiding en om de draagkracht.

plaatje gegevens overnemen

6. Berekening en verdeling van de kosten van de kinderen

Met deze rekenmethode kunt u bepalen wie wat kan bijdrage in de kosten van de kinderen.

Berekening en verdeling van de kosten van de kinderen

7. Draagkracht tbv partneralimentatie

Met behulp van deze module wordt berekend wat de hoogte van de draagkracht is, ofwel hoeveel partneralimentatie kan worden betaald.

Plaatje draagkrachtberekening tbv partneralimentatie

8. Jusvergelijking

Met behulp van deze module kunt u berekenen bij welk bedrag aan bruto partneralimentatie de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde evenveel ”vrije ruimte” of ”jus” overhouden.

Handleiding jusvergelijking

9. Bruto aanvullende behoefteberekening AG

Met behulp van deze module kunt u berekenen hoeveel de AG (Alimentatie Gerechtigde) aan bruto partneralimentatie nodig heeft om in diens totale netto behoefte te kunnen voorzien, de zogenaamde bruto aanvullende behoefte.

Handleiding jusvergelijking

10. Onverdeelde eigen woning module

Met deze module wordt u geholpen om de posten met betrekking tot een onverdeelde eigen woning correct in te vullen.

Onverdeelde eigen woning

11. Prognoseberekening

Met de prognoseberekeningen krijgt u een indicatie wat de alimentatiebedragen gaan worden voor de toekomstige jaren. De bedragen in deze prognoseberekeningen zijn gebaseerd op aannames en zullen dus nog in de toekomst veranderen.

Prognoseberekening

12. Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van de kinderen tot 18 jaar.

Kindgebonden budget