GEGEVENS OVERNEMEN TBV KINDERALIMENTATIE

Met behulp van deze module kan gekozen worden wat de uitgangspunten worden in de berekening en verdeling van de kosten van de kinderen. Het gaat hierbij om de kosten van de kinderen voor scheiding en om de draagkracht.