Whitepapers

Ontdek de kwaliteit van INA Personen- en familierecht

Nieuw wetsvoorstel partneralimentatie: “Van deze tijd?”

Op 11 juni 2018 werd de Nota naar aanleiding van het verslag en de Tweede nota van wijziging ingediend door de initiatiefnemers. Hieruit bleek dat de initiatiefnemers de tijd hadden benut om het voorstel naar aanleiding van alle ontvangen input rigoureus aan te passen.

Wijziging alimentatie met terugwerkende kracht en terugbetalingsverplichting

Bij wijziging van de kinder- en partneralimentatie heeft de rechter grote vrijheid bij het bepalen van de ingangsdatum van deze wijziging. De rechter heeft onder meer de keuze uit de datum van indiening van het wijzigingsverzoek en de datum van de beschikking. Deze vrijheid wordt echter in een aantal situaties beperkt. In dit whitepaper zal verder worden ingegaan op deze situaties.

Erfrecht

De testateur kan zijn testament altijd wijzigen of herroepen. Ook een langstlevende testament dat een (echt)paar over en weer heeft gemaakt, kan altijd worden herroepen. Dit kunnen de partners (ook) los van elkaar doen.

Echtscheidingsconvenant

Het opstellen, invullen en aanpassen van een echtscheidingsconvenant kan een tijdrovend karwei zijn. Dit standaardmodel voor echtscheidingsconvenanten neemt u werk uit handen. U hoeft alleen nog maar de voor u relevante gegevens in te vullen. Download nu dit model. Het is direct toepasbaar in uw dagelijkse praktijk.

Alimentatie

Het vaststellen van alimentatie speelt een grote rol in echtscheidingszaken. Onderhoudsverplichtingen tijdens huwelijk en geregistreerd partnerschap verschillen van de onderhoudsverplichting na echtscheiding. Lees er alles over in dit gratis kennisdocument.

Bijstand

Wilt u meer weten over de algemene bijstand sinds de verandering van het wettelijk kader? Sinds 1 januari 2015 wordt de bijstand geregeld in de Participatiewet waardoor het wettelijk kader is veranderd.

Erfopvolging bij versterf

Wilt u exact weten hoe het wettelijke systeem van erfrecht in elkaar steekt? U leest het in het whitepaper over Erfopvolging bij versterf. Met een bondig geschreven uiteenzetting van het systeem. Direct toepasbaar in uw dagelijkse praktijk.

Alimentatie en ondernemer

Het kennisdocument gaat over de vaststelling van het in redelijkheid te verwerven inkomen als onderdeel van de draagkracht van de ondernemer als alimentatieplichtige. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de zelfstandige in de eenmanszaak en de directeur grootaandeelhouder in de besloten vennootschap.

Landeninformatie Marokko

Vaak zijn vraagstukken waarbij internationale aspecten een rol spelen zoals buitenlandse huwelijken of echtscheidingen extra gecompliceerd. Er kan bijvoorbeeld onduidelijkheid bestaan over het al dan niet geldig zijn van een huwelijk. In het gratis whitepaper leest u alles over de wet- en regelgeving in Marokko.

Maatregelen van kinderbescherming

In deze whitepaper staan de maatregelen van kinderbescherming centraal. Er wordt ingegaan op een stukje ontstaansgeschiedenis van kinderbescherming in Nederland. Ook worden enkele uitgangspunten behandeld bij de toepassing van maatregelen van kinderbescherming, zoals subsidiariteit, proportionaliteit en noodzakelijkheid.

Familieprocessrecht

In deze whitepaper wordt het familieprocesrecht behandeld. Nu alle familierechtelijke procedures, verzoekschriftprocedures zijn wordt er stilgestaan bij de algemene regels voor verzoekschriftprocedures. Daarnaast komen ook de rechtsmacht van de Nederlandse rechter en de behandeling van een verzoekschrift aan bod.

Nieuwe whitepapers als eerste lezen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.