Whitepapers & artikelen

Ontdek de kwaliteit van INA Personen- en familierecht

Beslisboom: Duur Partneralimentatie

Op 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie in werking getreden. Deze wet geldt alleen voor nieuwe scheidingen waarvan het verzoekschrift op of na 1 januari 2020 is ingediend. De hoofdregel is dat de duur van de partneralimentatie gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Deze beslisboom helpt u met het bepalen van de duur van de partneralimentatie in een overzicht.

INA PFR Datakaart – cijfer 2020

Alle cijfers bij de hand hebben is handig. Daarom hebben wij voor u een overzicht gemaakt met de belangrijkste formules en bedragen die u nodig heeft bij alimentatierekenen. In de datakaart vindt u onder andere de tabellen voor het eigen aandeel van de kosten van de kinderen, normbedragen jongmeerderjarigen voor levensonderhoud en les-en collegegelden, de formules voor de draagkrachtberekening, IB bedragen, heffingskortingen en toeslagen. Maar ook staan er handige tabellen op met inkomens omgerekend van ”Bruto naar netto” en van Netto naar bruto”. Met deze datakaart heeft u dus in één oogopslag de belangrijkste formules en bedragen bij elkaar in een handig overzicht.

De gebruiksvergoeding voor de echtelijke woning

In de loop der jaren zijn in de rechtspraak verschillende methoden ontwikkeld om een redelijke vergoeding te berekenen. In dit artikel worden, naast de wettelijke grondslag, ook verschillende berekeningsmethodieken behandeld. Het beoogt een praktische handleiding te zijn voor de (echt)scheidingspraktijk.

Wijziging/intrekking alimentatieverplichting

Artikel 1:401 BW regelt de voorwaarden waaronder wijziging of intrekking van een rechterlijke uitspraak of een overeenkomst betreffende levensonderhoud mogelijk is. De wettelijke regeling maakt in enige opzichten onderscheid naar gelang hetgeen tussen partijen betreffende levensonderhoud geldt is vastgesteld in een rechterlijke uitspraak dan wel in een tussen partijen gesloten overeenkomst. In dit artikel worden de verschillende gronden besproken wijziging of intrekking besproken.

Nieuwe whitepapers als eerste lezen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.