Whitepapers & artikelen

Ontdek de kwaliteit van INA Personen- en familierecht

Whitepaper Echtscheiding

Het familierecht en meer in het bijzonder het echtscheidingsrecht is een complex rechtsgebied, dat snijvlakken heeft met onder andere het fiscaal recht, vermogensrecht, verbintenissenrecht, internationaal privaatrecht en het procesrecht. Gezien de complexiteit hiervan en de grote impact die een echtscheiding heeft op de persoonlijke levenssfeer van partijen is het van groot belang om (juridisch) goed beslagen ten ijs te komen.

De whitepaper echtscheiding en is bedoeld voor alle professionals die in hun werk regelmatig met familierechtelijke vraagstukken te maken hebben, zoals juristen en advocaten, gespecialiseerd of geïnteresseerd in het personen- en familierecht

De gebruiksvergoeding voor de echtelijke woning

In de loop der jaren zijn in de rechtspraak verschillende methoden ontwikkeld om een redelijke vergoeding te berekenen. In dit artikel worden, naast de wettelijke grondslag, ook verschillende berekeningsmethodieken behandeld. Het beoogt een praktische handleiding te zijn voor de (echt)scheidingspraktijk.

Wijziging/intrekking alimentatieverplichting

Artikel 1:401 BW regelt de voorwaarden waaronder wijziging of intrekking van een rechterlijke uitspraak of een overeenkomst betreffende levensonderhoud mogelijk is. De wettelijke regeling maakt in enige opzichten onderscheid naar gelang hetgeen tussen partijen betreffende levensonderhoud geldt is vastgesteld in een rechterlijke uitspraak dan wel in een tussen partijen gesloten overeenkomst. In dit artikel worden de verschillende gronden besproken wijziging of intrekking besproken.

Nieuwe whitepapers als eerste lezen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.