INA Verhaal

Speciaal voor gemeenten

Als gemeente heeft u de mogelijkheid om naar eigen inzicht een besluit te nemen om bijstand op een onderhoudsplichtige te verhalen (de zogeheten discretionaire bevoegdheid).

U kunt als verhaalmedewerker te maken hebben met een onderhoudsplichtige die meer alimentatie aan zijn ex-partner kan betalen, zodat die ex-partner minder bijstand van uw gemeente hoeft te ontvangen. Dit kan uw gemeente veel geld besparen, aangezien er minder bijstand uitgekeerd hoeft te keren aan de gerechtigde. Met INA kunt u zowel netto als bruto berekeningen maken. INA wordt al door veel gemeenten gebruikt en INA is de standaard voor de rechterlijke macht.

Let op: u wordt doorgestuurd naar de website van Sdu.

INA alimentatiereke

INA Verhaal

Aangezien het verhalen van bijstand afhankelijk is van het gemeentelijk beleid, wordt er ook verschillend gebruikt gemaakt van deze optie. De ene gemeente gebruikt de netto methode en de andere juist de bruto methode. Er zijn ook gemeenten die nog geen gebruik van deze mogelijkheid maken en daardoor geld laten liggen.

 

De netto berekening heeft minder posten dan de bruto berekening. De netto berekening wordt aanbevolen in de gevallen dat het bruto maandinkomen niet meer bedraagt dan € 1.400 en als er geen sprake is van fiscaliteit zoals een eigen woning. De bruto berekening wordt op verschillende manieren gebruikt. Sommige gemeenten vullen bepaalde lasten (zoals draagkrachtloos inkomen) niet in, maar gaan na post 41/60 direct naar de berekening en verdeling van de kosten van de kinderen.

 

Het alimentatierekenprogramma INA kan u hierbij helpen. Vervolgens rekent INA voor u uit wat de draagkracht van de onderhoudsplichtige is en welke bedragen aan kinder- en partneralimentatie hij/zij kan betalen.

 

Dus u kunt met INA snel en overzichtelijk complexe situaties berekenen. Bovendien kunt u ook eenvoudig o.a. de draagkrachtvergelijking en de berekening en verdeling kosten van de kinderen.

Algemene toelichting bijstand

Wilt u meer weten over de algemene bijstand sinds de verandering van het wettelijk kader? Sinds 1 januari 2015 wordt de bijstand geregeld in de Participatiewet waardoor het wettelijk kader is veranderd.
Lees er alles over in het gratis whitepaper.

Vragen? Wij helpen u graag verder!

Sdu Klantenservice

 (070) 378 93 23.

Klik om te mailen