BEREKENING VAN HET  NETTO BESTEEDBAAR INKOMEN (NBI)

Het netto besteedbaar inkomen wordt berekend in post 41 t/m post 120. De basis van de berekening van het NBI is voor de verschillende berekeningen gelijk, op enkele verschillen na. In deze handleiding wordt de basis berekening van het NBI en de enkele verschillen behandeld.