BEREKENING EN VERDELING VAN DE KOSTEN VAN DE KINDEREN

Met deze rekenmethode kunt u bepalen wie wat kan bijdrage in de kosten van de kinderen.