BEREKENING VOOR SCHEIDING

Met behulp van deze module kunt u het netto besteedbaar gezinsinkomen voor scheiding berekenen, het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen en/of de netto behoefte van partijen berekenen.