Uitstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft vorige week de Tweede Kamer bericht dat de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 naar verwachting op 1 juli 2022 in werking zal treden. Eerdere was beoogd de wet op 1 januari 2022 in werking te laten treden.

 

Na de val van het kabinet heeft geen wetgevingsoverleg meer plaatsgevonden. Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 is niet controversieel verklaard. Voor scheidende partijen en professionals is het wenselijk dat geruime tijd voor een echtscheiding duidelijk is wat de gevolgen van een scheiding zijn voor het pensioen. Belangrijk daarbij is te weten welk regime van verdeling van toepassing is, het huidige of het nieuwe systeem. Ook pensioenuitvoerders moeten voldoende voorbereidingstijd hebben om hun werkwijzen en administraties aan te passen. Een inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2022 is vanwege voornoemde redenen niet haalbaar. Daarom wordt de ingangsdatum van de nieuwe wet verschoven naar 1 juli 2022.

 

Kamerbrief 8 juli 2021 nr. 2021-0000110102

 

Bron: Taxence