Scheidingsloket om conflicten te voorkomen

De gemeente Rotterdam heeft het informatieloket Relatie, Ouders & Scheiding officieel geopend. Het is een plek waar ouders en hun kinderen kunnen binnenlopen voor informatie, advies en hulp. Hiermee wil de gemeente bijdragen aan het voorkomen van conflicten rondom scheidingen. Dit is een van de manieren waarop gemeenten scheidende ouders en hun kinderen kunnen helpen.

Elk jaar krijgen duizenden Rotterdamse kinderen te maken met de moeizame scheiding van hun ouders. Als de scheidende ouders er samen niet goed uitkomen, schaadt het hen, maar in de meeste gevallen ook hun kinderen. Rotterdam komt daarom met het informatieloket Relatie, Ouders & Scheiding, een gratis en vrijblijvend informatiepunt waar inwoners terechtkunnen met vragen over onder meer opvoeding en scheiding.

Complexe scheidingsproblematiek

Het loket maakt onderdeel uit van de visie Complexe scheidingsproblematiek. De gemeente vindt het belangrijk ouders die in scheiding liggen te motiveren weg te blijven van conflicten in het belang van de kinderen. ‘Er komt veel op hen af. Het is daarom fijn als zij gemakkelijk toegang hebben tot informatie over de beste plek waar men hulp en steun bij scheiding kan vinden.’ Als er toch conflicten rondom een scheiding ontstaan, heeft de stad een breed aanbod aan (gratis) scheidingshulp.

Kennisloket

Op het loket werken consulenten en sociaal raadslieden van de Vraagwijzer en pedagogen. Zij staan ouders en hun netwerk te woord, adviseren en verwijzen zo nodig door naar de juiste hulp en ondersteuning. Bijvoorbeeld een scheidingsmediator of een buddy. Ook professionals kunnen er terecht om te sparren met de loketmedewerkers. Het loket in de Centrale Bibliotheek Rotterdam, is telefonisch en per mail bereikbaar of door er op woensdag- of vrijdagochtend binnen te lopen. Het loket startte al halverwege juni 2022, maar opent op 9 september officieel.

Nog weinig gemeentelijk scheidingsbeleid

Rotterdam is niet de eerste gemeente met een scheidingsloket. Zo werd eerder in de gemeente Lelystad al een soortgelijk loket geopend, naar aanleiding van aanbevelingen uit het programma Scheiden zonder Schade dat tot eind 2021 liep. In het kader van dit uitvoeringsprogramma kwam toen ook een handreiking beschikbaar: Hoe kunnen gemeenten scheidende ouders en hun kinderen helpen. Begin dit jaar maakte het Rijk ook speciaal voor gemeenten een interactieve Handreiking Scheiden zonder Schade.

Uit het eindrapport ‘stand van zaken gemeenten – Scheiden zonder Schade’ bleek in het voorjaar van 2021 dat nog geen tien procent van de gemeenten daadwerkelijk beleid voert op het gebied van complexe scheidingen. Ongeveer tachtig procent zat anderhalf jaar geleden nog in de plan- of ontwikkelfase.

Rol gemeente

Wat is de rol van de gemeente eigenlijk bij scheidingen, bijvoorbeeld als er ook kinderen in het spel zijn? Hoe kun je ouderschap versterken, escalaties voorkomen en zorgen voor meer passende steun aan ouders en kinderen als partners niet meer samen verdergaan? VNG bracht handige info en praktijkvoorbeelden van andere gemeenten samen op deze pagina.

Bron: gemeente.nu >>>