Volg hier het laatste nieuws!

Meld je aan voor de nieuwsbrief
  • Alles
  • Echtscheiding
  • Pensioen
  • Wetsvoorstellen

De beperkte gemeenschap van goederen zal per 1 januari 2018 in werking treden. Daarmee komt er een einde aan het basisstelsel van de algehele gemeenschap van goederen. Wanneer echtgenoten (hieronder tevens te verstaan...

Op 7 december 2016 bood de Staatscommissie Herijking Ouderschap haar rapport aan de Minister van Veiligheid en Justitie aan. Een groot aantal voorstellen wordt gedaan, sommige gaan behoorlijk ver. Wij zijn tot dusverre vertrouwd met de gedachte dat...

Om de woningmarkt en de bouwsector te stimuleren gold in het jaar 2013 en 2014 de verhoogde vrijstelling voor de schenking van € 100.000. De vrijstelling was -ondanks het grote succes- van tijdelijke aard. ...

De Tweede Kamer heeft in 2005 en 2009 wetsvoorstellen aangenomen om de sterk verouderde en in verschillende wetten neergelegde regels omtrent de personenvennoot-schappen te bundelen en te moderniseren; de huidige regelingen stammen uit 1838 en zijn sindsdien...

Onlangs werd het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer eindelijk bekend. Bij de afschaffing van het pensioen in eigen beheer (PEB) is een belangrijke rol weggelegd voor de partner van de directeur-grootaandeelhouder (dga)...

Het is een mooi droombeeld om een huwelijk aan te gaan met je grote liefde, maar helaas stranden ook veel huwelijken in een echtscheiding. In 2014 eindigden volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 35.000 huwelijken in een echtscheiding. Van dit aantal...

Om erfgenamen beter te beschermen tegen onverwachte schulden na een zuivere aanvaar-ding heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie op 11 juni 2015 het wetsvoorstel “Wet bescherming erfgenamen tegen schulden”...