Volg hier het laatste nieuws!

Meld je aan voor de nieuwsbrief
  • Alles
  • Echtscheiding
  • Pensioen
  • Wetsvoorstellen

Hoe ver zijn gemeenten in hun aanpak van complexe scheidingen? Ofwel: het signaleren van problemen bij echtscheidingen en het organiseren van een degelijk hulpaanbod? Uit het eindrapport Stand van zaken gemeenten – Scheiden zonder Schade blijkt dat nog geen 10% daadwerkelijk beleid voert. Zo’n 80%...

Advocaten krijgen een vergoeding en compensatie voor echtscheidingszaken waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn, of zaken ‘die op tegenspraak starten, maar niet op tegenspraak eindigen’. Hiervoor komt extra geld beschikbaar, zo blijkt uit een kamerbrief van Sander Dekker....

Afkoop van partneralimentatie blijft bij de financiële afwikkeling tussen echtelieden populair. De behoefte om van de andere partner financieel ‘af te zijn’ is een gezamenlijk belang. Over de onderdelen zoals o.a. de duur, de hoogte van het maandbedrag, wel of niet contant gemaakt om te...

De Alimentatienormen, die rechters hanteren bij het berekenen van alimentatie, zouden herzien moeten worden, onder meer om daarin een plek te geven aan concepten zoals co-ouderschap, zorgalimentatie en de kinderrekening. Dat staat in het deze week verschenen onderzoek Alimentatie van nu van de Rijksuniversiteit Groningen....

De IACK (inkomensafhankelijke combinatiekorting) is bedoeld om ouders met jonge kinderen te stimuleren betaalde arbeid te verrichten. Om voor de IACK in aanmerking te komen dient een ouder aan bepaalde voorwaarden te voldoen...

Op 24 december is het nieuwe rapport Alimentatienormen gepubliceerd met als bijlage de nieuwe tarieven 2021. Hieronder vindt u de belangrijkste belasting wijzigingen die effect hebben op de uitkomst van een alimentatieberekening....

Op 24 december is het nieuwe rapport Alimentatienormen 2021 gepubliceerd met als bijlage de nieuwe tarieven 2021. In het rapport zijn, naast kleinere aanpassingen van ondergeschikt belang, de volgende aanpassingen doorgevoerd:...

M en V gehuwd in gemeenschap van goederen scheiden van echt Over de door M te betalen bijdragen is als volgt beslecht M moet € 180 per maand betalen per kind en dat zijn er maar twee In het verzoek van V voor bijdragen aan levensonderhoud gaat de...

Hoe signaleer je als gemeente problemen bij echtscheidingen op tijd en hoe organiseer je vervolgens een degelijk hulpaanbod? Het is een van de vragen waarop een nieuwe handreiking uit het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade antwoord geeft....