Rapport Alimentatienormen 2022

Op 29 december is het nieuwe rapport Alimentatienormen 2022 gepubliceerd met als bijlage de nieuwe tarieven 2022. In het rapport zijn, naast kleinere aanpassingen van ondergeschikt belang, de volgende aanpassingen doorgevoerd:

  • Op pagina 9 is de aanbeveling over de berekening van de behoefte van kinderen van wie de ouders nooit in gezinsverband hebben samengewoond verduidelijkt en uitgebreid.
  • De aanbeveling over de berekening van de behoefte van jongmeerderjarigen is aangepast ten aanzien van de ontvangen zorgtoeslag. In de zogenoemde WSF-norm is al rekening gehouden met een ontvangen zorgtoeslag. Als de behoefte van de jongmeerderjarige wordt berekend aan de hand van die norm, hoeft daarom de ontvangen zorgtoeslag niet nog afzonderlijk op die norm in mindering te worden gebracht, omdat anders het ontvangen van een zorgtoeslag dubbel wordt meegewogen.
  • In de bijlage bij het rapport zijn de huidige fiscale tarieven opgenomen. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de wijzigingen in die bijlage wordt verwezen naar de eerste pagina van die bijlage. Verder zijn de behoeftetabellen, de draagkrachttabel en de draagkrachtformule aangepast aan de huidige normbedragen (o.a. de bijstandsnormen).