Kamerbrief over belastingteruggaaf en indexatie alimentatie

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op verzoek van de Tweede Kamer op een burgerbrief van 2 december 2021. Hij doet dit mede namens de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst. De brief gaat over de verlaging van de belastingteruggaaf partneralimentatie en de indexatie van de partneralimentatie en de invloed op de draagkracht van de briefschrijver.

Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ex-partners om onderling tot een oplossing te komen als de verlaging van de belastingteruggave nadelig uitpakt. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) heeft deze week gereageerd op een brief waarin een betrokkene aandacht vraagt voor de impact die de verlaging van de belastingteruggave partneralimentatie en de indexatie van de partneralimentatie op zijn draagkracht hebben.

 

Sinds 2020 wordt de belastingteruggave alimentatie stapsgewijs verlaagd. Het maximale tarief waartegen de aftrekposten in aanmerking worden genomen, zal in 2023 gelijk zijn aan het basistarief van de inkomstenbelasting. Er is destijds voor deze tariefmaatregel gekozen om de verlaging van de belasting op inkomen in box 1 mogelijk te maken. Daarbij zijn alle persoonsgebonden aftrekposten in de maatregel betrokken, waaronder de partneralimentatie.

Bij de vaststelling van de draagkracht van de alimentatieplichtige voor vaststelling van te betalen partneralimentatie wordt rekening gehouden met het fiscale voordeel van de aftrekpost voor partneralimentatie. Omdat het fiscale voordeel van de aftrekpost voor alimentatieplichtigen in de hoogste tariefschijf vermindert, leidt dit inderdaad tot een lagere draagkracht voor deze alimentatieplichtigen.

Indexatie van alimentatie
Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 1:402a BW. Het indexcijfer alimentatie hangt af van de gemiddelde stijging van lonen in Nederland. Het CBS berekent ieder jaar dit indexcijfer. Het percentage kan dus per jaar verschillen en positief of negatief afwijken van de persoonlijke loonstijging.De rechter kan bepalen de alimentatie (tijdelijk) niet te indexeren. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als het inkomen van de alimentatieplichtige niet zoveel stijgt als het loonindexcijfer indiceert. Verder kan de rechter in het laatste kwartaal al rekening houden met de wijziging die per 1 januari van het volgende jaar ingaan.

Wijzigingsverzoek bij verlies aan draagkracht
De tariefmaatregel kan nadelig uitpakken in een individueel geval. Ook kan de indexatie nadelig zijn wanneer de individuele loonstijging lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Als dit het geval is, betekent dat een verlies aan draagkracht voor de alimentatieplichtige.

Ook bij gewijzigde omstandigheden is het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ex-partners om te pogen onderling tot een oplossing te komen. Indien ex-partners er desondanks onderling niet uitkomen kan het geschil aan de rechter worden voorgelegd. De rechter zal bij vaststelling en wijziging van de alimentatie rekening houden met het effect van het verlaagd aftrektarief bij het vaststellen van de draagkracht.