Bijlage tweede helft 2022 bij Rapport Alimentatienormen

In de bijlage juli 2022 bij het rapport Alimentatienormen zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen houden verband met:

 • De wijzigingen in de Participatiewet per 1 juli 2022. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de Wet inkomensaanvulling 2005. Door deze wet veranderen de bedragen van de uitkeringen die zijn afgeleid van het netto minimumloon en vindt een aanpassing in de berekening van het vakantiegeld plaats.
  .
  – Personen vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:
  Alleenstaand € 1102
  Gehuwden € 1.574
  – Pensioengerechtigden:
  Alleenstaand € 1.226
  gehuwden € 1.660

 

 • Het voor de berekening van de behoefte van jongmeerderjarigen onder post 28 thans opnemen van de normbedragen voor kosten van levensonderhoud en de bedragen voor lesgeld/collegegeld als bedoeld in de Wet Studiefinanciering 2000.
  .
  Normbedragen voor levensonderhoud en les- en collegegelden (per maand)
  .
  MBO, augustus t/m december 2022
  Normbedrag voor kosten levensonderhoud: thuiswonend € 542,41  /  uitwonend € 766,06
  Lesgeld:  € 103,25
  Totaal: thuiswonend € 645,66 /  thuiswonend € 869,31
  .
  HBO of universiteit, september t/m december 2022
  Normbedrag voor kosten levensonderhoud € 932,87
  Collegegeld € 184,08
  Totaal € 1.116,95

.

.

Link naar de bijlage 2022-2 van de Alimentatienormen >>>