Nieuwe Alimentatienormen 2020-1

De nieuwe alimentatienormen zijn gepubliceerd.

In het rapport zijn, naast kleinere aanpassingen van ondergeschikt belang, de volgende
aanpassingen doorgevoerd:

  • een aanbeveling over de kosten van kinderopvang
  • de toelichting ten aanzien van de winst uit onderneming is aangepast
  • aandachtspunt bij berekening draagkracht ondernemer: prognose van belang

 

Link naar de nieuwe Alimentatienormen