Enquête vFAS: minder scheidingsaanvragen door Covid-19, maar scheidingsgolf verwacht

Tijdens de coronacrisis kreeg meer dan vijftig procent van de scheidingsadvocaten minder scheidingsaanvragen binnen. Ook wordt een scheidingsgolf verwacht. Dat blijkt uit een enquête die de vereniging Familie- en erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS) uitzette onder haar leden.

Uit de enquête valt op te maken dat volgens de meeste advocaten de terugloop van scheidingszaken te wijten valt aan financiële onzekerheid, die het gevolg is van de pandemie. Zo’n dertig procent van de geënquêteerden denkt echter dat de daling te maken heeft met meer zorgen om huisvesting na een scheiding, en nog geen zeven procent denkt dat er minder scheidingsaanvragen zijn omdat het virus mensen dichter bij elkaar heeft gebracht.

Scheidingsgolf op komst

Alexander Leuftink
Alexander Leuftink

Verder verwacht circa twee derde van de ondervraagde advocaten dat het aantal echtscheidingszaken de komende maanden zal toenemen. Dit naar Chinees voorbeeld. Alexander Leuftink, voorzitter van de vFAS en partner, scheidingsadvocaat en -mediator bij LINK Advocaten, laat desgevraagd weten waarom hij denkt dat dit de verwachting is: “In het buitenland zien we na de periode van strenge lockdown-maatregelen een run op echtscheidingen. Kennelijk vraagt het veel van een relatie om 24/7 op elkaar te zijn aangewezen. Bovendien is de advocatuur voor een grote groep mensen een lange tijd onbereikbaar geweest; er waren geen inloopspreekuren bij advocaten, het juridisch loket was gesloten en niet iedere advocaat was en is ingesteld op een volledige digitale advisering.”

De vFAS-voorzitter denkt daarnaast dat mensen bedachtzaam zijn in hun handelen en meer informatie zoeken voordat ze overgegaan tot een drastische stap als scheiden. Een beeld dat wordt versterkt door de data van vFAS-website Verder-online.nl. Leuftink: “Het websiteverkeer van onze consumentsite Verder-online had 40% meer verkeer dan in dezelfde periode in 2019. Mensen zijn wellicht nog niet toe aan het zetten van de stap tot echtscheiding, maar ze oriënteren zich wel op alles wat met echtscheiding te maken heeft.”

Volgens Leuftink is een scheidingspiek overigens geen noodzaak om eventuele, door corona veroorzaakte, financiële tegenslagen te compenseren. De voorzitter betitelt zijn werk, en dat van zijn collega’s, namelijk als “doorgaans een stabiele factor” omdat het mensen op verschillende vlakken bijstaat bij ingrijpende levensgebeurtenissen. Zo zijn scheidingsadvocaten niet alleen betrokken bij echtscheidingen, maar ook bij onder meer omgangszaken, alimentatie en het erfrecht.

Corona als oneigenlijk excuus

De enquêteresultaten tonen voorts aan dat de ondervraagden tijdens de coronacrisis vaak vragen kregen van reeds gescheiden cliënten over het ouderschapsplan. Dat soms niet, of niet volledig, werd nageleefd omwille van de beperkende maatregelen tijdens de intelligente lockdown of angst voor besmetting.

Tot slot waren er vragen over alimentatie omwille van het inkomensverlies dat de pandemie voor sommigen met zich meebracht, en uitten de cliënten verder zorgen over ex-partners, die zich niet aan de sociale omgangregels hielden, waardoor de kinderen bij hen werden weggehouden. Dit laatste behoeft overigens een kanttekening: volgens de geënquêteerde advocaten werden de coronamaatregelen of besmettingsangst soms ook als oneigenlijk excuus gebruikt om kroost bij een voormalige geliefde weg te houden.

Advocatie sprak drie familierechtadvocaten ten tijde van de intelligente lockdown. Zij gaven toen al aan dat ze een scheidingspiek verwachtten en veel vragen binnenkregen over onder andere  problemen in de relationele sfeer, en zorg- en omgangsregelingen. Dit artikel kunt u hier lezen.

Lees hier de resultaten van de enquête.

Bron: Advocatie.nl