Rapport alimentatienormen herschreven

Op dinsdag 21 november werd tijdens een themamiddag van de Expertgroep Alimentatie van de Rechtspraak het herschreven Rapport Alimentatienormen gepresenteerd. Mr. dr. K.M. Braun, voorzitter van de Expertgroep, overhandigde het eerste exemplaar tijdens de bijeenkomst aan mr. H. Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. In zijn presentatie gaf mr. dr. K.M. Braun aan dat het al lange tijd zijn wens was om het rapport Alimentatienormen logischer en begrijpelijker te formuleren. Dit kwam ook naar voren als aanbeveling in het onderzoek “Alimentatie van nu” van de Rijksuniversiteit Groningen, waarin werd aanbevolen om de toegankelijkheid, leesbaarheid en bruikbaarheid te verbeteren. Uiteindelijk bleek het een enorme klus te zijn voor de heer Braun en zijn team. Gelukkig is het herziene rapport nog op tijd voltooid voor zijn afscheid als voorzitter van de Expertgroep Alimentatie, waarmee hij een waardevolle bijdrage achterlaat.

 

In de Wij-norm

In de nieuwe versie van het rapport is de structuur grondig herzien, met duidelijk stappenplannen die worden ondersteund door rekenvoorbeelden. Bovendien is de tekst toegankelijker en leesbaarder gemaakt door gebruik te maken van de “wij-vorm”. Waar staat dat “wij” iets doen, kan worden gelezen als aanbevelingen van de expertgroep om op die manier te handelen. Ook heeft het Rapport een grondige make-over ondergaan qua uiterlijk, met een fris paars en blauw kleurenpalet en een aantrekkelijke voorkant, waardoor het rapport uitnodigt tot lezen.

 

Geen inhoudelijke wijzigingen

Wat betreft de inhoud zijn er op een paar uitzonderingen na geen wijzigingen aangebracht in de aanbevelingen van het Rapport Alimentatienormen. De enige inhoudelijke verandering is dat in het herschreven rapport de aanbevelingen voor niet-verwijtbare en niet-vermijdbare lasten en de aanvaardbaarheidstoets nu ook van toepassing zijn op partneralimentatie, naast kinderalimentatie.

 

Vernieuwd rapport
De herschreven rapport is voor nu allen bedoeld om gebruikers kennis te laten maken met de nieuwe look and feel, die zal worden doorgevoerd in het begin volgend jaar te publiceren Rapport 2024. Tot die tijd blijft het huidige het rapport van kracht.

 

 

.