De rechterlijke macht gebruikt INA

Overzichtelijke alimentatieberekeningen, helder vormgegeven, eenvoudig verschillende scenario’s door kunnen rekenen en handige achtergrondinformatie; dat zijn de sterke punten van het INA alimentatiereken-programma. Jan Bram de Groot, senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en Edwin Lankester, registeraccountant bij Boringa & Lankester, zijn vanaf het eerste moment betrokken bij de ontwikkeling van INA. Enthousiast vertellen ze over de vele mogelijkheden die het programma biedt.

Verschillende scenario’s berekenen
Alimentatie berekenen is complex. Een alimentatierekenprogramma is dan ook onmisbaar voor elke professional in de personen- en familierechtspraktijk. Met INA kun je in overzichtelijke stappen draagkracht- en behoefte berekeningen maken. Daarvoor reikt het programma opties aan waarmee je verschillende scenario’s door kunt rekenen. INA is opgezet als hulpmiddel voor de gebruiker, maar de gebruiker moet wel zelf keuzes en beslissingen maken’, vertelt Jan Bram de Groot. Een zekere mate van deskundigheid is dus vereist. ‘Onze filosofie is dat de gebruiker moet kunnen begrijpen hoe de berekening tot stand is gekomen en zelf de uitkomst moet kunnen toetsen.’

Rechterlijke macht gebruikt INA
INA is het standaard alimentatierekenprogramma voor de rechterlijke macht. De Groot gebruikt INA in elke alimentatiezaak die hij behandelt. Maar niet alleen de rechters, ook alle juridische medewerkers binnen de rechterlijke macht werken met het rekenprogramma.
In alimentatiezaken kun je tegenwoordig niet meer zonder een alimentatie-rekenprogramma. Er zijn vaak zoveel verschillende scenario’s mogelijk. Dat was vroeger wel anders vertelt De Groot. ‘Ik ben begonnen in de advocatuur en moest daar nog met de hand alimentatieberekeningen maken. Overigens heb ik ook toen al gepleit voor het aanschaffen van een programma, maar mijn leidinggevende zag daar de noodzaak niet van in. ‘Voor het berekenen van de alimentatie ga je gewoon uit van 1/3 van het bruto-inkomen van de man’, kreeg ik als antwoord. In veel gevallen bleek dat overigens nog aardig te kloppen ook, maar dat werkt tegenwoordig niet meer.’

Prettige lay-out INA
De Groot is enthousiast over de lay-out van INA. ‘Het is een prettig scherm dat overzichtelijk is opgebouwd met duidelijke icoontjes. Naast het maken van berekeningen biedt INA ook achtergrondinformatie. Via de helpbalk is de Sdu-module personen- en familierecht met wetgeving en jurisprudentie toegankelijk en kun je de rapporten van de expertgroep alimentatienormen lezen. Dat is erg praktisch en gebruiksvriendelijk.’

Heldere en overzichtelijke berekeningen
Edwin Lankester roemt vooral ook de lay-out van de berekening zelf. Op de pdf daarvan zijn de verschillende onderdelen van de berekening in afzonderlijke kleuren weergegeven; het maakt de berekening in één oogopslag inzichtelijk. ‘Dat is met name prettig wanneer je in een procedure een berekening moet overleggen’, licht hij toe. ‘De wederpartij ziet dan duidelijk hoe de berekening is opgebouwd.’

INA en nieuwe ontwikkelingen
INA volgt de ontwikkelingen op de voet en komt met regelmaat met nieuwe toepassingen die aansluiten op de behoefte uit de dagelijkse praktijk van advocaten, mediators en rechters. Zo was INA het eerste alimentatierekenprogramma dat het mogelijk maakte om uit te gaan van de behoefte van een alimentatiegerechtigde in plaats van uitsluitend te kijken naar wat iemand aan alimentatie kon betalen, wat in die tijd gebruikelijk was. ‘Dat was toen echt een noviteit’, vertelt Lankester.

Samengestelde gezinnen
‘Ook was INA het eerste programma met een module voor samengestelde gezinnen; daarvan kwamen er steeds meer en die relatievorm heeft een grote invloed op de berekening van de alimentatie. Er zijn allerlei varianten mogelijk en INA reikt daarvoor verschillende opties aan.’ Een ander voorbeeld is de eigen woning-module; ook een nieuwe module binnen INA. De Groot: ‘Onder meer door de zogenaamde verlatersregeling is dat ingewikkelde materie. INA geeft daarover een helder advies.’

Wensen gebruikers
De redactie van INA luistert goed naar de wensen en vragen van gebruikers. De Groot: ‘De helpdesk inventariseert die en als blijkt dat bepaalde vragen of wensen vaker terugkomen, dan is dat een signaal om te onderzoeken of en hoe we daaraan tegemoet kunnen komen. Dat blijven we doen vanuit onze filosofie dat de gebruiker de uitkomst van de berekening zelf moet kunnen begrijpen.’

Ook aan de slag met INA? Activeer uw proef