Bijlage tweede helft 2019 bij Rapport Alimentatienormen

In de bijlage juli 2019 bij het rapport Alimentatienormen zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen houden verband met:

 • De wijzigingen in de Participatiewet per 1 juli 2019. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de Wet inkomensaanvulling 2005. Door deze wet veranderen de bedragen van de uitkeringen die zijn afgeleid van het netto minimumloon en vindt een aanpassing in de berekening van het vakantiegeld plaats.
  .
  Personen vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:
  Alleenstaand € 1030,42
  Gehuwden € 1.472,03Pensioengerechtigden:
  Alleenstaand € 1.154,03
  gehuwden € 1.571,50

 

 • Het voor de berekening van de behoefte van jongmeerderjarigen onder post 28 thans opnemen van de normbedragen voor kosten van levensonderhoud en de bedragen voor lesgeld/collegegeld als bedoeld in de Wet Studiefinanciering 2000.
  .
  Normbedragen voor levensonderhoud en les- en collegegelden (per maand)
  .
  MBO, januari t/m juli 2019
  Normbedrag voor kosten levensonderhoud: thuiswonend  € 513,11 / uitwonend € 724,68
  Lesgeld: thuiswonend € 96,25  / uitwonend € 96,25
  Totaal: thuiswonend € 609,36 /  uitwonend € 820,93
  .
  MBO, augustus t/m september 2019
  Normbedrag voor kosten levensonderhoud: thuiswonend € 513,11  /  uitwonend € 724,68
  Lesgeld:  thuiswonend € 97,33  / uitwonend € 97,33
  Totaal: thuiswonend € 610,44 /  thuiswonend € 822,01
  .
  HBO of universiteit, januari t/m augustus 2019
  Normbedrag voor kosten levensonderhoud € 882,47
  Collegegeld € 171,67
  Totaal € 1.054,14

 

Link naar de bijlage 2019-2 van de Alimentatienormen >>>