TOOLS

 

.

De Alimentatienormen bevatten normen en richtlijnen, die rechters kunnen toepassen bij de invulling van de wettelijke begrippen draagkracht en behoefte bij het vaststellen van alimentatie.

Op 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie in werking getreden. Deze wet geldt alleen voor nieuwe scheidingen waarvan het verzoekschrift op of na 1 januari 2020 is ingediend. De hoofdregel is dat de duur van de partneralimentatie gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. De beslisboom en calculator helpen u met het bepalen van de duur van de partneralimentatie in een overzicht.

Alle cijfers bij de hand hebben is handig. Daarom hebben wij voor u een overzicht gemaakt met de belangrijkste formules en bedragen die u nodig heeft bij alimentatierekenen. In de datakaart vindt u onder andere de tabellen voor het eigen aandeel van de kosten van de kinderen, normbedragen jongmeerderjarigen voor levensonderhoud en les-en collegegelden, de formules voor de draagkrachtberekening, IB bedragen, heffingskortingen en toeslagen. Maar ook staan er handige tabellen op met inkomens omgerekend van ”Bruto naar netto” en van Netto naar bruto”. Met deze datakaart heeft u dus in één oogopslag de belangrijkste formules en bedragen bij elkaar in een handig overzicht.

datakaart

Om een alimentatieberekening te kunnen maken heeft u gegevens nodig van uw klant(en). Deze lijst helpt u bij het opvragen van de benodigde gegevens.

De behoefte van de alimentatiegerechtigde dient te worden vastgesteld aan de hand van het welstandsniveau gedurende het huwelijk. Voor de berekening van de behoefte bestaan twee methodes: de Hofnorm en het opstellen van een behoeftelijst. Hier vindt u een handig voorbeeld van een behoeftelijst, de behoeftelijst is ingedeeld in verschillende categorieën kosten is een nuttig hulpmiddel om de behoefte vast te stellen.

Voor de vaststelling van de behoefte van jongmeerderjarigen, meestal studerenden die onder de reikwijdte van de Wet Studiefinanciering (hierna: WSF) vallen, zijn geen maatstaven ontwikkeld. Voor de behoeftebepaling van een jongmeerderige kan aansluiting gezocht worden bij WSF-norm. Hier vindt u een handige calculator voor het berekenen van de behoefte van een jongmeerderjarige.

De zorgkorting is een korting op de te betalen kinderalimentatie. De ouder die kinderalimentatie betaalt en omgang heeft met zijn kinderen, kan dan recht hebben op zorgkorting. De hoogte van de zorgkorting is afhankelijk van het aantal dagen dat deze ouder voor de kinderen zorgt. Met behulp van deze zorgkorting calculator kunt u berekenen hoeveel dagen gemiddeld de alimentatieplichtige ouder omgang per week heeft met zijn kind/kinderen en dus op hoeveel procent zorgkorting hij dan recht heeft.

De maandlasten van een hypotheek bestaan vaak uit een rentedeel en een aflossingsdeel. Bereken met behulp van deze tool eenvoudig de totale rente en aflossing over de verschillende hypotheekvormen, zoals de annuïteiten hypotheek, de lineaire hypotheek en de aflossingsvrije hypotheek.

Een annuïteit is een vast bedrag dat periodiek betaald wordt gedurende een bepaalde periode. Het vaste bedrag bestaat voor een deel uit rente en voor een deel uit aflossing.  De bruto maandlasten blijven tijdens de looptijd hetzelfde. De opbouw van het vaste bedrag wijzigt echter tijdens de looptijd. In het begin bestaat het grootste gedeelte uit rente en  weinig aflossing. Naarmate de looptijd vordert, neemt het aflossingsbedrag toe en daalt te het bedrag aan rente. Dat komt doordat de rente berekent wordt over de openstaande schuld, die na verloop van tijd steeds verder daalt.