TOOLS

 

.

De Alimentatienormen bevatten normen en richtlijnen, die rechters kunnen toepassen bij de invulling van de wettelijke begrippen draagkracht en behoefte bij het vaststellen van alimentatie.

Op 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie in werking getreden. Deze wet geldt alleen voor nieuwe scheidingen waarvan het verzoekschrift op of na 1 januari 2020 is ingediend. De hoofdregel is dat de duur van de partneralimentatie gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Deze beslisboom helpt u met het bepalen van de duur van de partneralimentatie in een overzicht.

Alle cijfers bij de hand hebben is handig. Daarom hebben wij voor u een overzicht gemaakt met de belangrijkste formules en bedragen die u nodig heeft bij alimentatierekenen. In de datakaart vindt u onder andere de tabellen voor het eigen aandeel van de kosten van de kinderen, normbedragen jongmeerderjarigen voor levensonderhoud en les-en collegegelden, de formules voor de draagkrachtberekening, IB bedragen, heffingskortingen en toeslagen. Maar ook staan er handige tabellen op met inkomens omgerekend van ”Bruto naar netto” en van Netto naar bruto”. Met deze datakaart heeft u dus in één oogopslag de belangrijkste formules en bedragen bij elkaar in een handig overzicht.

datakaart

Een overzicht van netto inkomen omgerekend naar bruto lonen.

Een overzicht van bruto inkomens omgerekend naar netto inkomens.

Een annuïteit is een vast bedrag dat periodiek betaald wordt gedurende een bepaalde periode. Het vaste bedrag bestaat voor een deel uit rente en voor een deel uit aflossing.  De bruto maandlasten blijven tijdens de looptijd hetzelfde. De opbouw van het vaste bedrag wijzigt echter tijdens de looptijd. In het begin bestaat het grootste gedeelte uit rente en  weinig aflossing. Naarmate de looptijd vordert, neemt het aflossingsbedrag toe en daalt te het bedrag aan rente. Dat komt doordat de rente berekent wordt over de openstaande schuld, die na verloop van tijd steeds verder daalt.

De behoefte van de alimentatiegerechtigde dient te worden vastgesteld aan de hand van het welstandsniveau gedurende het huwelijk. Voor de berekening van de behoefte bestaan twee methodes: de Hofnorm en het opstellen van een behoeftelijst. Hier vindt u een handig voorbeeld van een behoeftelijst, de behoeftelijst is ingedeeld in verschillende categorieën kosten is een nuttig hulpmiddel om de behoefte vast te stellen.

Artikel 1:402a BW regelt dat op onderhoudsbijdragen, die gebaseerd zijn op een wettelijke verplichting, jaarlijks verhoogd worden met een percentage. Deze jaarlijkse verhoging is bedoeld om de onderhoudsdragen aan te passen aan de stijging van de lonen en de geldontwaarding. Het percentage wordt jaarlijkse door de overheid vastgesteld.