Annuïteit berekenen

Een annuïteit is een vast bedrag dat periodiek betaald wordt gedurende een bepaalde periode. Het vaste bedrag bestaat voor een deel uit rente en voor een deel uit aflossing.  De bruto maandlasten blijven tijdens de looptijd hetzelfde. De opbouw van het vaste bedrag wijzigt echter tijdens de looptijd. In het begin bestaat het grootste gedeelte uit rente en  weinig aflossing. Naarmate de looptijd vordert, neemt het aflossingsbedrag toe en daalt te het bedrag aan rente. Dat komt doordat de rente berekent wordt over de openstaande schuld, die na verloop van tijd steeds verder daalt.