Zorgkorting calculator

De zorgkorting is een korting op de te betalen kinderalimentatie. De ouder die kinderalimentatie betaalt en omgang heeft met zijn kinderen, kan dan recht hebben op zorgkorting. De hoogte van de zorgkorting is afhankelijk van het aantal dagen dat deze ouder voor de kinderen zorgt. Met behulp van deze zorgkorting calculator kunt u berekenen hoeveel dagen gemiddeld de alimentatieplichtige ouder omgang per week heeft met zijn kind/kinderen en dus op hoeveel procent zorgkorting hij dan recht heeft.

VUISTREGEL ZORGKORTING

  • 5% bij gedeelde zorg gedurende minder dan 1 dag per week
  • 15% bij gedeelde zorg op gemiddeld 1 dag per week
  • 25% bij gedeelde zorg op gemiddeld 2 dagen per week
  • 35% bij gedeelde zorg op gemiddeld 3 dagen per week.

De zorgkorting bedraagt ten minste 5% van de behoefte (tabelbedrag), omdat ouders onderling en jegens het kind het recht en de verplichting hebben tot omgang en in ieder geval tot dat bedrag in de zorg zou kunnen worden voorzien. Uitzonderingen op toepassing van de zorgkorting zijn mogelijk, bijvoorbeeld indien de ouder bij wie het kind zijn hoofdverblijf niet heeft, zijn verplichting tot omgang of verdeling van de zorg niet nakomt.