Sinds 1 januari 2018 trouwen echtgenoten van rechtswege in een beperkte gemeenschap van goederen. Als gevolg van de beperking vallen erfenissen en schenkingen en voorhuwelijks privévermogen niet langer in de gemeenschap...

De Tweede Kamer heeft in 2005 en 2009 wetsvoorstellen aangenomen om de sterk verouderde en in verschillende wetten neergelegde regels omtrent de personenvennoot-schappen te bundelen en te moderniseren; de huidige regelingen stammen uit 1838 en zijn sindsdien...

Het is een mooi droombeeld om een huwelijk aan te gaan met je grote liefde, maar helaas stranden ook veel huwelijken in een echtscheiding. In 2014 eindigden volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 35.000 huwelijken in een echtscheiding. Van dit aantal...