INA RELEASE INFO

 

.

Release 2020-5 / Trema release 2020-2

De tarieven voor periode 2020-2 zijn beschikbaar in INA. In deze nieuwe periode zijn alleen de bijstandsnormen bij post 9 en 121 aangepast.

.

Alleenstaande  € 1.059
Echtpaar of ongehuwd samenwonenden € 1.513
Alleenstaande AOW-er  € 1.184
Echtpaar of ongehuwd samenwonenden AOW-er € 1.607

.

Trema release 2020-4  Gegevens overnemen tbv kinderalimentatie

Met behulp van deze module kan gekozen worden wat de uitgangspunten worden in de berekening en verdeling van de kosten van de kinderen. Het gaat hierbij om de kosten van de kinderen voor scheiding en om de draagkracht.

 

 Lees meer in de handleiding: Gegevens overnemen tbv kinderalimentatie >>>

Release 2020-3 Tekstuele aanpassingen

 

.

Trema release 2020-2  Partneralimentatie & de algemene heffingskorting

De betaalde/ontvangen partneralimentatie kan invloed hebben op de hoogte van de algemene heffingskorting en zodoende ook op de draagkracht van partijen en dus uiteindelijk ook op de hoogte van de kinder- en partneralimentatie.
Wanneer u bij het blok ”Verzamelinkomen / LUS” kiest om rekening te houden met de partneralimentatie voor het bepalen van het verzamelinkomen, dan wordt standaard ook rekening  gehouden met de invloed van de betaalde / ontvangen partneralimentatie op de algemene heffingskorting.

 

 Lees meer in de handleiding: Partneralimentatie en de invloed op de algemene heffingskorting>>>

Trema release 2020-1

De cijfers voor periode 2020-1 zijn beschikbaar in INA.

Release 2019-16 Automatisch opslaan

Voorheen werd de data die u invoerde in INA pas opgeslagen wanneer u op de knop “opslaan” had geklikt. Dit is aangepast, voortaan worden alle gegevens direct opgeslagen. In principe hoeft u dus nooit meer op “opslaan” te klikken, maar het mag wel, de gegevens worden dan nog een extra keer opgeslagen.

.

Release 2019-9/13/14/15 Kleine aanpassingen

 

.

Release 2019-9/12 Open ID connect

 

.

Release 2019-11 / Trema release 2019-2

De cijfers voor periode 2019-2 zijn beschikbaar in INA. In deze nieuwe periode zijn alleen de bijstandsnormen bij post 9 en 121 aangepast.

.

Alleenstaande  € 1.030
Echtpaar of ongehuwd samenwonenden € 1.472
Alleenstaande AOW-er  € 1.154
Echtpaar of ongehuwd samenwonenden AOW-er € 1.572

.

Release 2019-9/10 Aanpassingen in headers

 

.

Release 2019-8 / DRAAGKRACHTBEREKENING TBV KINDERALIMENTATIE

Voortaan wordt de hoogte van de draagkracht ten behoeve van de kinderalimentatie als een aparte postenberekening getoond. U vindt deze nieuwe draagkrachtberekening onder post 120a (en b). Afhankelijk van het Netto Besteedbaar Inkomen (NBI) na scheiding wordt de formule of het tabelbedrag getoond.
De draagkracht van iedere partij voor kinderalimentatie is nu eenvoudig te berekenen zonder dat u de berekening en verdeling van de kosten van de kinderen hoeft te openen. Ook zijn alle posten van de formule op een eenvoudige wijze aan te passen en er kunnen notities aan worden toegevoegd.

De berekende draagkracht voor de kinderalimentatie wordt hierna automatisch overgenomen in de ”Berekening en verdeling van de kosten van de kinderen”. Maar wilt u dit niet, dan vinkt u een NEE aan in het blok bij de vraag ”Gegevens overnemen”. De draagkracht wordt dan niet overgenomen in de ”Berekening en verdeling van de kosten van de kinderen” en het scherm ”NBI na de scheiding” wordt weer als vanouds zichtbaar.

 

Lees meer in de handleiding: Draagkracht tbv kinderalimentatie >>>

 

 

.

Release 2019-5/6/7 Kleine aanpassingen

Kleine aanpassingen in A-Z index, AOW leeftijd en infoteksten.

 

 

 

.

Release 2019-4 / NBGI EN EIGEN AANDEEL KOSTEN KINDEREN NU OOK VOOR  2013 en 2014

Voor de periodes 2013 en 2014 is het nu ook mogelijk om het NBGI voor scheiding en het eigen aandeel van de kosten van de kinderen te berekenen.

Op het eerste scherm in de berekening en verdeling van de kosten van de kinderen wordt het kindgebonden budget voortaan niet meer getoond, waardoor dit scherm overzichtelijker is geworden. Het kindgebonden budget wordt in post 119a berekend en kan alleen nog maar bij post 119a worden aangepast.

 

Lees meer in de handleiding: NBGI voor scheiding & Eigen aandeel kosten kinderen >>>

 

.

Release 2019-3 / INA EN PFR VOORTAAN ALS LOSSE TABBLADEN

Tot nu toe was het zo dat als u van INA naar de kennisbank PFR switchte, u altijd in hetzelfde tabblad bleef, dus alleen in INA of alleen in PFR kon werken. Dit is veranderd, voortaan worden INA en PFR in twee verschillende tabbladen geopend. Dus het tabblad van INA blijft gewoon open staan en als u op de link naar PFR klikt, dan opent PFR in een nieuw tabblad.

 

 

.

Release 2019-2 / ZORGKORTING LOS VAN INSCHRIJVING
In de berekening en verdeling van de kosten van de kinderen is het nu mogelijk om te kiezen wie de zorgkorting van een kind ontvangt, de vader, de moeder of beiden. LEES MEER >>>

 

 

.

Release 2019-1 / TREMA 2019-1
In deze release zijn de nieuwe tarieven voor 2019 beschikbaar.  Op 29 december is het nieuwe rapport Alimentatienormen gepubliceerd met als bijlage de nieuwe tarieven 2019. De belangrijkste wijzigingen betreffen de hoogte van de bedragen in de behoeftetabel van de kosten van de kinderen, de berekening van de ouderen korting en de afbouw van Wet Hillen. Verder zijn de meeste tarieven in 2019 op de gebruikelijke wijze een beetje verhoogd of verlaagd, het betreffen hier relatief kleine wijzigingen.

 

LEES MEER – AanpassingenRapport Alimentatienormen 2019-1 >>>
LEES MEER –  De nieuwe tarieven 2019 >>>

 

.