Nieuw rapport Alimentatienormen 2021

Op 24 december is het nieuwe rapport Alimentatienormen 2021 gepubliceerd met als bijlage de nieuwe tarieven 2021. In het rapport zijn, naast kleinere aanpassingen van ondergeschikt belang, de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 

  • De aanbeveling over de berekening van de behoefte van jongmeerderjarigen is aangepast ten aanzien van de ontvangen zorgtoeslag. In de zogenoemde WSF-norm is al rekening gehouden met een ontvangen zorgtoeslag. Als de behoefte van de jongmeerderjarige wordt berekend aan de hand van die norm, hoeft daarom de ontvangen zorgtoeslag niet nog afzonderlijk op die norm in mindering te worden gebracht, omdat anders het ontvangen van een zorgtoeslag dubbel wordt meegewogen.

 

  • Per 1 januari 2021 treedt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking. Met de inwerkingtreding van deze wet verandert de manier waarop de beslagvrije voet wordt berekend. Het opleggen van een bijdrage mocht er tot 1 januari 2021 niet toe leiden dat iemand van zijn inkomen minder dan 90% van de bijstandsnorm zou overhouden, maar vanaf 1 januari 2021 is dit percentage aangepast naar 95%.