In de praktijk krijgt men regelmatig te maken met echtgenoten die onderling schulden moeten verdelen. Daarbij spelen vaak vragen als: ''Wie is er aansprakelijk voor de schuld?'' of: ''Kunnen wij afwijken van de wettelijke verdeling?'' een belangrijke rol....