Partneralimentatie en verdiencapaciteit

Verdiencapaciteit tot 32 uur wegens onvoldoende motivering medische beperkingen.

 

De feiten

M en V zijn met elkaar gehuwd. Inmiddels zijn zij in een echtscheidingsprocedure verwikkeld.

 

Het verzoek

V verzoekt de rechtbank de door M aan haar te betalen partneralimentatie vast te stellen op € 1.000 per maand.

 

Beoordeling

Ten aanzien van de verdiencapaciteit van V overweegt de rechtbank als volgt. V werkt momenteel 24 uur per week. Ter zitting heeft zij verklaard dat het mogelijk is dat zij meer gaat werken, voor zover haar gezondheid dat toelaat. Aangezien V niet nader heeft onderbouwd dat zij medisch beperkt is om te werken, acht de rechtbank het redelijk om rekening te houden met een verdiencapaciteit tot 32 uur in de week. In de door V overgelegde loonstroken over oktober-december 2022 staat een inkomen van € 1.352 bruto per maand. Omgerekend is dat € 16.224 per jaar. Dit inkomen verdient V bij een dienstverband van 24 uur per week. Bij een dienstverband van 32 uur komt dat overeen met € 22.572. Daarbij houdt de rechtbank rekening met evenredig hogere premies.

Na verdere inhoudelijke beoordeling – en met toepassing van de hofnorm – stelt de rechtbank de door M aan V te betalen onderhoudsbijdrage vast op € 118 per maand.

 

Rechtbank Gelderland 6 maart 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:2863 (publicatie 22 mei 2023)