Mogelijkheden uitstel afschaffing IACK en alternatieven

Staatssecretaris Van Rij (Financiën) stuurt, mede namens minister Van Gennip (SZW), een brief over de mogelijkheden om de geplande afschaffing van de IACK (inkomens afhankelijke combinatiekorting) per 1 januari 2025 uit te stellen, eventueel in combinatie met een alternatief afbouwtraject.

n het Belastingplan 2023 is geregeld dat de IACK vanaf 1 januari 2025 wordt afgeschaft, behalve voor ouders die een kind hebben dat geboren is vóór 1 januari 2025. Deze ouders blijven recht houden op de IACK, mits zij tevens voldoen aan alle overige voorwaarden voor het recht op de IACK. Vanaf 1 januari 2037 komt het overgangsrecht en dus de IACK te vervallen. Vanaf dat moment hebben alle kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 2025 de leeftijd van 12 jaar bereikt waardoor er geen ouders meer zijn met recht op de IACK.

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om de afschaffing van de IACK uit te stellen, eventueel in combinatie met een alternatief afbouwtraject. In de brief zijn vier varianten uitgewerkt, waarbij het uitgangspunt is dat elke variant aanvangt op 1 januari 2027. Reden voor dit uitgangspunt is de geplande herziening van de kinderopvangtoeslag per 1 januari 2027.

Mede gezien de demissionaire status van het kabinet, de beleidskeuze die voorligt en de budgettaire en uitvoeringstechnische gevolgen van de varianten heeft het kabinet ervoor gekozen zelf geen voorstel te doen tot aanpassing van de maatregel zoals opgenomen in het BP23. Als de Kamer aanpassing toch gewenst acht, kan een voorstel daartoe alleen uitgevoerd worden indien het voorstel uiterlijk 31 december 2023 door beide Kamers is aangenomen.

Bron: Mogelijkheden uitstel afschaffing IACK en alternatieven, nr. 2023-0000209105, Ministerie van Financien, 29 september 2023