Indexeringspercentage alimentatie 1 januari 2019 is vastgesteld op 2%

Jaarlijks gaan de vastgestelde alimentatiebedragen omhoog. De wettelijke indexering wordt op grond van artikel 1:402a BW jaarlijks vastgesteld door de overheid en gepubliceerd in de Staatscourant. Dit houdt in dat elk jaar de alimentatiebedragen veranderen. Degene die alimentatie betaalt is verplicht de indexering te voldoen, tenzij in onderling overleg schriftelijk anders is overeengekomen. Ex-partners dienen dus eigenhandig de alimentatiebijdrage aan te passen. De praktijk wijst uit dat de aanpassing van de bijdrage nogal eens wordt vergeten, hetgeen tot vervelende gevolgen kan leiden. Is in voorgaande jaren de indexering vergeten, dan moet deze alsnog worden voldaan. Als men er pas na jaren achter komt dat men de indexering is vergeten toe te passen, dan kan het zijn dat een deel dan is verjaard. De verjaringstermijn is 5 jaar.

 

2019: 2%

2018: 1,5%

2017: 2,1%

2016 1,3%

2015 0,8%

2014 0,9%

2013 1,7%

2012 1,3%

2011 0,9%

2010 2,3%