Exen minder vaak voor de rechter bij scheiding

Onderzoek onder stellen die de afgelopen twee jaar uit elkaar zijn gegaan, laat zien dat de rechter in slechts 6% van de echtscheidingen, uitspraak heeft moeten doen. Dat percentage lag in 2011 nog op 31%.

(Advocaat)mediators worden het meest ingeschakeld bij een scheiding, co-ouderschap zou volgens de helft het uitgangspunt moeten zijn na een scheiding en 49% van de respondenten vindt dat trouwen onder huwelijkse voorwaarden de standaard zou moeten zijn. Deze resultaten komen voort uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS).

Gelijkgerechtigdheid

De rechtsgang is in tien jaar met ruim 65% afgenomen. Er wordt steeds meer in onderling overleg vastgesteld, met of zonder tussenkomst van een (advocaat)mediator. In een kwart van de gevallen wordt partneralimentatie vastgesteld, waarbij 62% vasthoudt aan de wettelijke termijn van 12 jaar (voor 1 januari 2020) of de huidige termijn van 5 jaar. Ruim een derde (36%) van de ondervraagden is het eens met het terugbrengen van de maximumduur naar 5 jaar. De helft van de respondenten vindt dat de hoogte van de partneralimentatie zou moeten worden gemaximeerd.

 

Mannen meer uitgesproken voorstander co-ouderschap

In de zorg voor de kinderen wordt steeds meer gekozen voor een vorm van co-ouderschap (34%). In 2011 was dat nog maar 25%. 3% van de gescheiden stellen kiest voor bird-nesting (kinderen in ouderlijk huis, ouders vliegen in en uit). 54% vindt dat heen en weer reizen niet te belastend mag zijn voor de kinderen en 36% vindt dat er een maximumafstand moet komen tussen de huizen van beide ouders.

Bijna de helft van de ex-partners vindt dat co-ouderschap het uitgangspunt zou moeten zijn. Opvallend is dat mannen meer uitgesproken voorstanders zijn van co-ouderschap (60% vs 40%), dat het contact met beide ouders gelijk moet worden gehouden (69% vs 57%) en dat dit in het belang van het kind is (49% vs 36%).

 

Woningproblematiek grootste zorg

Op de vraag wat de grootste zorg is bij een scheiding, geeft 33% aan dat zij zich zorgen maken of zij financieel rond kunnen komen na de scheiding. 35% is bezorgd over de emotionele gevolgen voor de kinderen en 46% van de vrouwen maakt zich voornamelijk zorgen om de huisvesting. Mannen maken zich voornamelijk zorgen over de emotionele gevolgen voor de kinderen (36%), gevolgd door huisvesting (32%). Mensen zonder kinderen maken zich vaker zorgen over eenzaamheid (30%). Ex-partners die er gezamenlijk uit zijn gekomen, maken zich minder vaak zorgen (20% vs. 11%).

 

Bron: vFAS