Alimentatie indexatie 2024: 6,2%

Vanaf 1 januari 2024 wordt het alimentatie bedrag verhoogd met 6,2 procent. De wettelijke indexering wordt op grond van artikel 1:402a BW jaarlijks vastgesteld door de overheid. Dit houdt in dat elk jaar de alimentatiebedragen veranderen. Dit geldt zowel voor de kinderalimentatie als voor de partneralimentatie. Ieder jaar stijgt de alimentatie door indexatie, immers alles wordt duurder. Heeft men in het convenant afgesproken dat de partneralimentatie niet hoeft te worden geïndexeerd of heeft men een andere regeling vastgelegd, dan geldt deze verhoging (waarschijnlijk) niet.

 

Ex-partners dienen eigenhandig de alimentatiebijdrage aan te passen. De praktijk wijst uit dat de aanpassing van de bijdrage nogal eens wordt vergeten, hetgeen tot vervelende gevolgen kan leiden. Is in voorgaande jaren de indexering vergeten, dan moet deze alsnog worden voldaan. Als men er pas na jaren achter komt dat men de indexering is vergeten toe te passen, dan kan het zijn dat een deel dan is verjaard. De verjaringstermijn is 5 jaar.

 

Bron: Ministerie van J&V, 27 oktober 2023