Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Koppeling erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde partners

Gisteren heeft de Tweede Kamer ingestemd met wetsvoorstel 34.605, op grond waarvan gezamenlijk gezag van rechtswege ontstaat door erkenning. Alleen de christelijke partijen stemden tegen.

 

Het initiatiefwetsvoorstel van Kamerleden Bergkamp (D66) en Van Wijngaarden (VVD) regelt dat de ongehuwde partner van de moeder die zijn/haar kind erkent, automatisch (van rechtswege) ook het gezag verkrijgt, tenzij een uitzonderingsgrond van toepassing is. Het apart aantekenen in het gezagsregister om het gezamenlijk gezag te regelen, is dan niet meer nodig.

De initiatiefnemers vinden dat de samenlevingsvorm van ouders tegenwoordig te weinig zegt over de intentie tot een duurzame opvoedingsrelatie.

Het voorstel gaat nu naar de Eerste Kamer.