Brede steun Tweede Kamer voor wetsvoorstel Herziening partneralimentatie

Een meerderheid in de Tweede Kamer kan zich vinden in het terugbrengen van de partneralimentatie na echtscheiding van 12 naar 5 jaar. Dat bleek tijdens het Kamerdebat op 6 december jl. over wetsvoorstel 34.231, dat door VVD, D66 en de PvdA in 2015 werd ingediend, maar inmiddels meermaals is aangepast.
De nieuwe hoofdregel is dat de duur van de partneralimentatieplicht de helft van het aantal huwelijksjaren bedraagt, met een maximum van vijf jaar. Wie vier jaar getrouwd was, moet dus twee jaar alimentatie betalen. Er komen uitzonderingen voor mensen die minder kans hebben om na een echtscheiding snel in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. De uitzonderingen in het kort:
  • mensen die vóór 1 januari 1970 zijn geboren en langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie;
  • bij echtparen met kinderen onder de 12 jaar heeft de ex-partner recht op partneralimentatie totdat het jongste kind de 12-jarige leeftijd heeft bereikt;
  • na een huwelijk van minimaal 15 jaar, waarbij de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd binnen 10 jaar na de scheiding bereikt, heeft hij/zij recht op partneralimentatie tot het moment dat AOW wordt ontvangen, met een maximum van 10 jaar;
  • het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door de alimentatieplichtige leidt niet meer automatisch tot het vervallen van de alimentatieverplichting;
  • alimentatiegerechtigden boven de 50 die langer dan 15 jaar getrouwd waren, krijgen 10 jaar partneralimentatie. Deze uitzondering vervalt 7 jaar na inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Overigens heeft de rechter in alle gevallen het laatste woord. De mogelijkheid om in schrijnende gevallen een langere termijn dan 5 jaar toe te wijzen, blijft bestaan.

GroenLinks, SP en PVV steunen het voorstel. De christelijke partijen lieten weten zich nog te beraden over hun stem. SGP-leider Van der Staaij noemde het wetsvoorstel ‘vrouwonvriendelijk’ en maakte duidelijk dat zijn partij in ieder geval tegen gaat stemmen: ‘Is het niet van een naïef optimisme dat in de toekomst alle vrouwen met kinderen er wel voor zullen zorgen dat ze voltijds gaan werken?’ Ook de ChristenUnie vindt de wet voorbijgaan aan de keuze van gezinnen waarbij de vrouw de zorgtaken verricht en de man het inkomen verdient: ‘De keuzes die mensen tijdens hun huwelijk maken, hebben ook gevolgen voor de verantwoordelijkheden voor elkaar ná dat huwelijk.’ CDA-Kamerlid Van Dam had ook zo zijn bedenkingen: ‘Ik heb het idee dat aan gras getrokken wordt om het te laten groeien, als het gaat om emancipatie. Er zijn ook gezinnen waarbij de meer traditionele rolverdeling wordt gekozen, vooral in de politieke kringen van mijn partij.’

De Tweede Kamer stemt volgende week over de initiatiefwet. Vooralsnog is het de bedoeling dat die op 1 januari 2020 van kracht wordt. De wet gaat niet over kinderalimentatie (daarvoor ligt wetsvoorstel 34.154 klaar) en heeft geen terugwerkende kracht. Voor echtparen die vóór de inwerkingtreding uit elkaar gaan, blijven dus de huidige regels gelden.

Bronnen: ANP / NOS /AD

 

NOS >>> Tweede kamer : partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar

AD >>> Brede steun in Kamer voor afschaffen alimentatieplicht van 12 jaar

Plenair verslag – Twee Kamer, 33e vergadering Donderdag 6 december 218 – Herziening partneralimentatie