Nieuwe regels pensioen bij scheiding op komst

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de verdeling van pensioengeld bij een scheiding beter regelen. Een wetsvoorstel daartoe ging dinsdag 11 december in consultatie.

In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) is nu geregeld dat ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, wordt verdeeld tussen beide partners. Daarbij maakt het niet uit welk huwelijksvermogensregime er geldt. Beide ex-partners hebben recht op de helft van het pensioenvermogen van de ander dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

Maar van de wet wordt weinig gebruik gemaakt, bleek dit voorjaar uit een evaluatie, omdat bij een scheiding actief moet worden aangegeven dat ex-partners van dat verdelingsrecht gebruik willen maken. Lang niet iedereen, zowel mensen die scheiden als de mensen die er vanuit hun beroep mee bezig zijn, weet echter dat dat kan. Koolmees draait het daarom om. Het pensioengeld wordt straks automatisch verdeeld over beide partners.

 

Maar belangrijker nog, is dat Koolmees de aanspraken van de pensioengerechtigde en diens ex-partner losknipt. Nu nog krijgt de ex-partner pas zijn of haar deel van het pensioen, als de ander stopt met werken. Wanneer die overlijdt, stopt vaak ook de uitbetaling van het pensioen. Koolmees stelt nu voor om beide ex-partners een eigen pensioenpotje te geven, om dit soort problemen te voorkomen.

Het voorstel is gepubliceerd op internetconsultatie.nl. Er kan tot medio januari op worden gereageerd.