INDEXERING ALIMENTATIE

Artikel 1:402a BW regelt dat op onderhoudsbijdragen, die gebaseerd zijn op een wettelijke verplichting, jaarlijks verhoogd worden met een percentage. Deze jaarlijkse verhoging is bedoeld om de onderhoudsbijdragen aan te passen aan de stijging van de lonen en de geldontwaarding. Het percentage wordt jaarlijkse door de overheid vastgesteld.

Hieronder kunt u de geïndexeerde alimentatie berekenen