Download whitepaper

Wijziging alimentatie met terugwerkende kracht en terugbetalingsverplichting

Een rechterlijke uitspraak of een overeenkomst over kinder- en partneralimentatie kan op verzoek van een van de partijen door de rechter worden gewijzigd (ingevolge artikel 1:401 lid 1 BW). Daarvoor dient sprake te zijn van wijziging van omstandigheden, waardoor de afspraken betreffende de alimentatie niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoen. Indien de rechter bepaalt dat de afspraken over kinder- en partneralimentatie inderdaad moeten worden gewijzigd, heeft hij grote vrijheid bij het bepalen van de ingangsdatum van deze wijziging. De rechter heeft onder meer de keuze uit de ingangsdatum van de wijziging, de datum van indiening van het wijzigingsverzoek en de datum van de beschikking. Deze vrijheid wordt echter in een aantal situaties beperkt, bijvoorbeeld als er met terugwerkende kracht een terugbetalingsverplichting ontstaat door de wijziging. In dit whitepaper zal verder worden ingegaan op deze situaties.

1 Persoonsgegevens
2 Bedrijfsgegevens

Indien u uw gegevens achterlaat en het artikel download, gaat u ermee akkoord dat er vanuit Sdu binnen negentig (90) kalenderdagen eenmalig opvolging per e-mail of telefoon kan plaatsvinden.

Gratis whitepaper uit INA Personen- en Familierecht

U ontvangt het document direct per e-mail