TOOLS

 

.

Op 1 januari 2020 zal de Wet herziening partneralimentatie in werking treden. Deze wet zal alleen gaan gelden voor nieuwe scheidingen waarvan het verzoekschrift op of na 1 januari 2020 wordt ingediend. Deze beslisboom  helpt u met het bepalen van de duur van de partneralimentatie ?

Artikel 1:402a BW regelt dat op onderhoudsbijdragen, die gebaseerd zijn op een wettelijke verplichting, jaarlijks verhoogd worden met een percentage. Deze jaarlijkse verhoging is bedoeld om de onderhoudsdragen aan te passen aan de stijging van de lonen en de geldontwaarding. Het percentage wordt jaarlijkse door de overheid vastgesteld.