TOOLS

 

.

De Alimentatienormen bevatten normen en richtlijnen, die rechters kunnen toepassen bij de invulling van de wettelijke begrippen draagkracht en behoefte bij het vaststellen van alimentatie.

Op 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie in werking getreden. Deze wet geldt alleen voor nieuwe scheidingen waarvan het verzoekschrift op of na 1 januari 2020 is/wordt ingediend. Deze beslisboom  helpt u met het bepalen van de duur van de partneralimentatie ?

Een overzicht van welk bruto loon hoort bij een gewenst netto loon.

Een overzicht van bruto inkomens omgerekend naar netto inkomens

Artikel 1:402a BW regelt dat op onderhoudsbijdragen, die gebaseerd zijn op een wettelijke verplichting, jaarlijks verhoogd worden met een percentage. Deze jaarlijkse verhoging is bedoeld om de onderhoudsdragen aan te passen aan de stijging van de lonen en de geldontwaarding. Het percentage wordt jaarlijkse door de overheid vastgesteld.