Download whitepaper

Nieuw wetsvoorstel partneralimentatie: “Van deze tijd?”

Op 11 juni 2018 werd de Nota naar aanleiding van het verslag en de Tweede nota van wijziging ingediend door de initiatiefnemers. Hieruit bleek dat de initiatiefnemers de tijd hadden benut om het voorstel naar aanleiding van alle ontvangen input rigoureus aan te passen.

 

In 2015 is het initiatiefwetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie ingediend door drie Tweede Kamerleden (VVD, PvdA en D66). De initiatiefnemers vonden de regelgeving met betrekking tot partneralimentatie niet meer van deze tijd. Daarom stelden zij voor om de grondslag te wijzigen, de duur te beperken, de indexering uit te sluiten en de wijze van berekenen te vereenvoudigen. Daarnaast moest het mogelijk worden bij huwelijksvoorwaarden de verplichting tot partneralimentatie uit te sluiten om zo partijen meer autonomie te geven. Ook het kunnen verzoeken van afkoop van partneralimentatie bij de rechter zou beter aansluiten bij de huidige tijd.

1 Persoonsgegevens
2 Bedrijfsgegevens

Indien u uw gegevens achterlaat en het artikel download, gaat u ermee akkoord dat er vanuit Sdu binnen negentig (90) kalenderdagen eenmalig opvolging per e-mail of telefoon kan plaatsvinden.

Gratis whitepaper uit INA Personen- en Familierecht

U ontvangt het document direct per e-mail